rekuperace vzduchu princip

rekuperace vzduchu - řez

Brink excelent – řez

Rekuperace vzduchu to je zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní nevydýchaný čerstvý vzduch prochází přes rekuperace vzduchu – výměník uvnitř větrací jednotky, do které z druhé strany vstupuje teplý vydýchaný vzduch z objektu.

Oba proudy vzduchu jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván.

Rekuperace vzduchu Brink dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

Reálná účinnost rekuperace vzduchu se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U větracích jedotek Brink se účinnost rekuperace pohybuje od 80 % do 95 %

Rekuperace vzduchu je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby.

Rekuperace vzduchu lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k „rekuperaci chladu“ – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

rekuperace-vzduchuPrincip rekuperace

Větrání pomocí rekuperace má tu výhodu, že z místností se odsává vzduch, který je potřeba vyměnit a jde přes rekuperační výměník ven z domu. Naopak dovnitř do domu jde čerstvý venkovní vzduch, který přebírá v rekuperačním výměníku tepelnou energii, a je dodáván předehřátý dovnitř. Teplo je tedy předáváno v rekuperačním výměníku, ale čerstvý a vydýchaný vzduch se spolu nemíchají – je to dáno konstrukcí rekuperačního výměníku.

Většinou rekuperační jednotky odsávají vydýchaný vzduch z kuchyní, koupelen, WC a přivádějí čerstvý vzduch do obývacích pokojů, ložnic, dětských pokojů. Tento způsob je sice nejběžnější, ale dá se použít také lokální rekuperace, která zajistí výměnu vzduchu pouze v jedné místnosti, takže pomocí jednoho otvoru ve stěně je odsáván znečištěný, ale i dodáván čerstvý vzduch.

V obou případech je rekuperační jednotky možné regulovat na základě více parametrů: