made in Germany

Zdravé a příjemné teplo jako od sluníčkaHEATWELL – infra

PANELY s technologií

ESHC (+)  maximální předávání energie

Infra panely HEATWELL

sálají přirozené teplo které cítíte okamžitě +

Užijte si příjemné zdravé klima + vynikající tepelnou pohodu ve stylu WELLNESS ovšem s technologií ESHC+ v infra panelech HEATWELL

Moderní sálavý topný systém Heatwell nahrazuje TEPLO na bázi SLUNCE nebo OHNĚ
sálavé TEPLO jako od sluníčka či  kachlových kamen nebo krbů.infratopení jako kachlová kamna

Primárně se tedy tak jako v létě ohřívají stěny, stropy, podlahy a celkově vybavení interiéru.

Povrchová teplota těchto ohřátých povrchů je mírně vyšší nebo stejná jako teplota vzduchu. princip infratopení
Tímto je v prostoru příjemná tepelná pohoda, kdy Vás teplo obklopuje se všech stran.

V dlouhodobém horizontu dochází ke snížení nákladů na vytápění. 

Od takto ohřátých povrchů se až sekundárně ohřívá vzduch, který prohřívá i místa kam sálavé topení „nevidí“ tedy i pod stůl atp.., jak je často předmětem diskusí. ´

Čím rovnoměrněji infra panely „vidí“ do prostoru a čím větší plochu ohřejí, tím je účinnost a výsledná tepelná pohoda lepší. Umístění panelů je věnována speciální pozornost a v návrhu vytápění je pozicím infra panelů věnována zvýšená pozornost.

Každá místnost má jen termostat a jeden či více infrapanelů dle velikosti místnosti.
Teplotu tak reguluje externí termostat, který lze zvolit podle požadavku na funkce a design. Teplo tak vzniká až v době potřeby a v místě potřeby a nikoliv jako u tepelného čerpadla nebo plynového kotle v centrálním bodě s rozvody po celém domě což není efektivní a obtížně se celá soustava reguluje. S infrapanely na stavíte na regulaci požadovanou teplotu v požadovaný čas a nic jiného neřešíte.

(!) Návrhem svépomocí lze výsledný efekt úspory a tepelné pohody sálavého vytápění značně snížit.

 

Běžné konvekční plynové nebo elektrické vytápění

primárně ohřívá vzduch od kterého se poté ohřívají povrchy v místnosti a pouze malá část tepla spadá do sálavého spektra. Podíl sálavého tepla je rozhodující pro pocit tepelné pohody. Při použití topných radiátorů pod okny navíc ztrácíte cenné teplo tepelnou ztrátou oken a ohřevem venkovní zdi bezprostředně za radiátorem.

Teplý vzduch se hromadí u stropu a dostavuje se pocit studených nohou, kdy průměrná teplota v místnosti je podle Vašich představ ale u stropu je o 3-4 °C vyšší a u podlahy o 2-3°C nižší. Vzniklý teplotní rozdíl zhoršuje pocit tepla a zvyšuje náklady na vytápění. Stěny jsou chladnější a tedy i absorbují vzdušnou vlhkost jako když vyjmete lahev vody z lednice ovšem v menším měřítku ale o to větší ploše.

Vzduch je vysoušen, stěny vlhnou a roste jejich tepelná ztráta a náklady na vytápění.

Naproti tomu

Sálavé infrapanely Heatwell vyhřívají místnosti prakticky bez ztráty, teplo vzniká přímo v místě využití a použitím přesné regulace, která dokonale zajistí aktuální požadavky na teplo a ostatní zdroje tepla v prostoru bez zbytečné tepelné setrvačnosti.

Proč panely HEATWELL?

Technologie ESHC (+) 

je vysoce účinná technologie vytápění vyvinutá v Německu, která se používá v náročném průmyslovém odvětví a používají je v modifikacích i důležité biotechnologické společnosti. Tato topná technologie se používá například k sušení vzorků tkáně v patologii, pro účely zkoumání pod elektronovými mikroskopy předních výrobců laboratorních zařízení. Pro tuto aplikaci je přípustná tolerance pouze 0,5 °C.

VYJÍMEČNOSTÍ této technologie, kterou používají infrapanely Heatwell, je to, že více než 70% povrchu, který má být vytápěn, je pokryto topnými vodiči.

Tím je zajištěna vynikající distribuce tepla a v důsledku toho vysoká účinnost.

Obdobné produkty na trhu mají pokrytí topnými vodiči pouze mezi 6% a 23%!

ESHC (+) Extremní pokrytí topnými vodiči povrchu 70% +