Servis

záruční i pozáručníDoživotní záruka centrálních vysavačů

25let-velkeregistrace doživotní záruky

Záruka v délce trvání 25 let. Prvních 5let jsou náhradní díly pro záruční opravy poskytovány zdarma včetně práce a dopravy k zákazníkovi. Dalších 20let jsou poskytovány náhradní díly zdarma, práce a doprava spojená se servisem bude již hrazená dle platného ceníku.

Tzv. doživotní zárukou je myšlená životnost přístroje, která byla stanovena výrobcem Nuera-Air na 25 let.

Záruka na hadice a příslušenství je také zcela ojedinělá a je platná po dobu 5 let.

Záruční a pozáruční servis v ČR a SR zajišťuje výhradní dovozce výrobků Husky (Duovac), firma Newag spol. s r.o., buď přímo, nebo prostřednictvím poboček (Praha, Brno, Hradec, Pardubicko) a proškolených smluvních partnerů.

záruční list  CVS

Takovou záruku může poskytnout jen díky celokovovému provedení vysavačů a použitých průmyslových motorů s Bypass technologií (nezávislého chlazení), která garantuje nejdelší možnou životnost. Byla ověřena výrobcem od roku 1968, kdy firma Husky znikla.
Doživotní záruka poskytovaná výrobcem NUERA-AIR Canada na vybrané modely vysavačů

Výrobce NUERA-AIR Canada (dále též jen „Výrobce“) poskytuje na výrobky tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou se rozumí závazek Výrobce poskytnout nový náhradní díl Zboží, u něhož se projeví výrobní nebo materiálová vada v době životnosti Zboží. Výrobce poskytne nový náhradní díl zcela zdarma, koncový zákazník hradí pouze vlastní náklady spojené s uplatněním práv z Doživotní záruky, náklady na zaslání náhradního dílu a náklady na výměnu poškozeného dílu za nový.

Po dobu 60 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi zajistí Výhradní dovozce v případě uplatnění práv z Doživotní záruky jeho prostřednictvím vyřízení nároku koncového zákazníka z Doživotní záruky, přepravu náhradního dílu i výměnu poškozeného dílu za nový pro koncového zákazníka bezúplatně.

Životností Přístroje (vysavačové jednotky Husky a Duovac) se rozumí doba 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Životností Příslušenství se rozumí doba 5 let od data dodání Příslušenství koncovému zákazníkovi.

Podmínkou poskytnutí Doživotní záruky je provedení registrace koncového zákazníka do programu Doživotní záruky nejpozději do 2 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi. V případě zmeškání lhůty pro registraci ztrácí koncový zákazník právo na poskytnutí Doživotní záruky.
Registrace do programu Doživotní záruky se provádí řádným vyplněním tzv. Karty zákazníka, která je dostupná na webových stránkách Výhradního dovozce ( www.husky.cz). Registraci je možné provést interaktivním vyplněním Karty zákazníka přímo na webových stránkách Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.) nebo zasláním vytištěné a vyplněné Karty zákazníka doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.).